Letní hasičská slavnost

02.07.2017 17:16

Dne 15.července od 18.00 hod u kulturního domu v Horní Cerekvi uspořádá náš sbor u příležitosti 140. výročí založení sboru Letní hasičskou slavnost. Se svojí ukázkou činnosti zde vystoupí členové kroužku mladých hasičů. Na přilehlém rybníku budou nainstalovány vodní a světelné efekty a také obydlí místní vodnické rodinky. Během celé akce bude probíhat opékání špekáčků, které si příchozí budou moci zakoupit. Celou akci doprovodí hudební vystoupení známé dechové hudby Vysočinka a na závěr proběhne ohňostroj. Na všechny se těší členové SDH.

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů Horní Cerekev Náměstí T.G. Masaryka 313
Horní Cerekev
394 03 Pelhřimov
Tobola Pavel (starosta SDH)
603 194 660

Mareš Jan (velitel JSDH)
606 520 772
tobola.pavel@tiscali.cz; maresjan1@email.cz